/Daftar Siaran di Satelit Telkom 4

Daftar Siaran di Satelit Telkom 4

Daftar Freq Siaran TV di Satelit Telkom 4 per tanggal 2 Juli 2020

INDOSIAR MPEG 2
4005 H 9000

TRANS7 DIGITAL
3874 H 6000

TRANSTV DIGITAL
3890 H 6000

CNN INDONESIA
3880 H 3199

CNBC INDONESIA
3880 H 3199

MTA_TV
3896 H 2999

TVone
3720 H 32727

SCTV MPEG2
4005 H 9000

TEMANGGUNG TV
3971 H 2999

OCHANNEL MPEG2
4005 H 9000

Nusantara TV
4020 V 32727

Lapak Musik TV
4020 V 32727

BALI TV
3937 H 1739

Trans7
3720 H 32727

TransTV
3720 H 32727

JAKTV
3720 H 32727

TVDesa
4020 V 32727

SCTV
4121 H 12249

INDOSIAR
4121 H 12249

O CHANNEL
4121 H 12249

LIVE FEED SCTV
4121 H 12249

LIBE FEED INDOSIAR
4121 H 12249

HOPE TV
3974 H 1699

TVRI PAPUA
3967 H 3905

RUAI TV
3960 H 1599

RRI NET HD
3720 H 32727

InsanTV
3720 H 32727

FatwaTV
3720 H 32727

AshiilTV
3720 H 32727

MuadzTV
3720 H 32727

IzzahTV
3720 H 32727

SurauTV
3720 H 32727

AhsanTV
3720 H 32727

HijrahTV
3720 H 32727

Madinah
3720 H 32727

Makkah
3720 H 32727

RasyaadTV
3720 H 32727

Lejel Home Shopping
3720 H 32727

InsanQurani
3720 H 32727

TegarTV Lampung
3720 H 32727

NiagaTV
3720 H 32727

DAAI TV
3720 H 32727

Al-ImanTV
3720 H 32727

Nusantara TV
3720 H 32727

MyTV
3720 H 32727

Salam TV
3720 H 32727

OSHOP
4180 V 29800

TVRI Bengkulu
4020 V 32727

TVRI Sumatera Utara
4020 V 32727

TVRI NTT
4020 V 32727

Insan Belajar
4020 V 32727

DAAI TV
4020 V 32727

TVRI Lampung
4020 V 32727

MyTV
4020 V 32727

Reformed HD
3900 V 29800

KTV
4020 V 32727

Rodja TV
3824 H 3636

MGI TV
3824 H 3636

MIC (MUSIC INFORM
3860 V 31000

MNC SHOP
3860 H 31000

ANTV
3850 H 5999

MetroTV
3720 H 32727

ANTv
3720 H 32727

Puldapii TV
3720 H 32727

KTV
3720 H 32727

KompasTV
3720 H 32727

TVONE
4174 H 5999

RF LINK RCTI
4046 H 2499

Efarina_tv (Sebenarnya di Satelit Chinasat 10 tapi bisa diterima searah satelit Telkom 4)
3718 V 2082